Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

 

Лекарствена безопасност

Лекарствата могат да предизвикат нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Моля уведомете Вашия лекар или фармацевт или UCB ако забележите някакви нежелани реакции. За допълнителна информация, прочетете публикуваното в тази част методическо ръководство. Ако искате да съобщите нежелана реакция може да се свържете с нас по телефона на 0988896500 или по имейл DS.bg@ucb.com