Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Епилепсия

От епилепсия страдат около 50 милиона души в света. Тя е едно от най-често срещаните сериозни неврологични заболявания.

При пациентите, страдащи от епилепсия, се забелязват повтарящи се пристъпи, тъй като има твърде голяма електрическа активност в част от мозъка им (частична или фокална епилепсия) или в целия им мозък (генерализирана епилепсия). Съществуват много форми на пристъпи, включително загуба на усещане, мускулни спазми, необичайни движения, кратка или по-продължителна промяна или загуба на съзнание.

Епилепсията обикновено се появява при новородени или малки деца, но може да се появи и при възрастни, при които засяга хората над 65 годишна възраст (обикновено след травма на главата, тумор в мозъка или удар). При шест от всеки десет случая на епилепсия причините за заболяването не са известни.

Епилепсията от своя страна може да доведе до увреждане на мозъка или дори смърт.

Ето защо е много важно да имаме ефективно лечение на епилепсията.

Има много случаи, в които епилепсията не е добре разбрана. Дори и днес, ако страдате от епилепсия, може да ви се случи хората да ви отбягват и трудно да намирате приятели, работа или място за живеене.

Лечение на епилепсията

Основната цел на лечението на епилепсията е да изчезнат пристъпите. С правилното лечение на епилепсията 7 от 10 души с епилепсия се освобождават от пристъпите.

Пристъпите са резултат на електрохимични смущения в мозъка. Всички антиепилептични лекарства целят да възстановят диспропорцията в „невротрансмитерите” (химикалите) в мозъчните клетки, които водят до прекомерна електрическа активност и пристъпи. Те правят това по различни начини. Много хора, страдащи от епилепсия, трябва да вземат повече от едно лекарство, за да контролират пристъпите.

Някои от антиепилептичните лекарства старо поколение могат да причинят сериозни нежелани лекарствени реакции. Някои от антиепилептичните лекарства ново поколение имат малко на брой нежелани лекарствени реакции.

За да разберат дали приемат правилното лекарство, хората, страдащи от епилепсия, следва да се консултират със специалист поне веднъж годишно. Така те могат да запазят контрола върху пристъпите – и върху живота си.