Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Други състояния

За нещастие е истина, че по света има много хора, страдащи от обезсилващи заболявания като упоменатите на тези страници.

Тези заболявания не са заразни, но физическите или социални симптоми могат да окажат голямо влияние върху способността на болния да води нормален живот. Въпреки че тези условия може да не налагат болният да бъде хоспитализиран, те могат да включват известна зависимост на семействата, приятелите и другите лица, полагащи грижи за болния, както и редовни прегледи от лекари специалисти.

Добрата новина е, че повечето заболявания могат да бъдат успешно лекувани с лекарства, с промяна в начина на живот или с комбинацията от двете.

Научете повече за тежките заболявания