Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Линкове, свързани с епилепсия

Адвокати срещу епилепсията

Адвокатите срещу епилепсията са хора, живеещи с епилепсия и полагащи грижи, които са отказали да направят компромис и са търсили най-доброто лечение за контролиране на пристъпите с колкото се може по-малко нежелани лекарствени реакции.

Споделяйки своя личен успех онлайн и в рамките на общността, в която живеят, Адвокатите срещу епилепсията се стремят да накарат хората да общуват с други болни от епилепсия, да се учат един от друг и да променят живота си към по-добро. Тяхно лично задължение е да променят обществото и самите себе си.
www.epilepsyadvocate.com/