Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Търсене на резултати от проучване

Търсене на публикуваните резултати отпроучвания на UCB за всички приложимиклинични проучвания (фаза I-IV) за продукти, които се предлагат на пазара, в общодостъпните регистри на резултатите отклиничните проучвания www.clinicaltrials.gov.


ClinicalTrials.gov е регистър на федералните и частно обезпечените клинични проучвания, проведени в САЩ и по целия свят. Базата данни съдържа информация за целта на проучването, критериите за включване, местата на провеждане, информация за контакт и основните резултати за предлаганите на пазара продукти.