Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Търсене на информация за проучването

Първият етап, в който могат да участват хора в проучването на ново лекарство, е Фаза I.

Участниците във Фаза II и III са пациенти със заболяване, за което се изпитва новото лекарство.

Доброволците и пациентите участват в клиничните проучвания само доброволно. Можете да участвате в клинично проучване само ако сте дали информираното си съгласие и потвърдите, че сте получили и напълно разбирате информацията за проучването. Също така сте свободни да се оттеглите от изпитване по всяко време.

ClinicalTrials.gov

За да видите клинично проучване в което желаете да участвате, моля посетете ClinicalTrials.gov
http://www.clinicaltrials.gov/

ClinicalTrials.gov предоставя редовно актуализирана информация за публично и частно подкрепени клинични изпитвания при хора доброволци. ClinicalTrials.gov ви дава информация за целите на проучването, за това кой може да участва, местонахождението и телефонните номера за повече информация. Информацията, поместена на ClinicalTrials.gov, трябва да се използва заедно с консултации от професионалисти по здравни грижи.

Ако искате да вземете участие в специално в проучване на Ю СИ БИ, моля добавете Ю СИ БИ към опцията за търсене на началната страница на ClinicalTrials.gov.

Другият вариант е да се обадите на информационния център на Ю СИ БИ, специално предназначен за клинични проучвания:
+1 877 822 9493