Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Политика на
Ю СИ БИ за клиничните проучвания

Ю СИ БИ е отдадена на това да предоставя възможност на пациенти да вземат информирани решения за участието си в клинични проучвания.

Ю СИ БИ работи за повишаване на прозрачността, свързана със съществуването и резултатите от спонсорирани клинични изпитвания. Като се има предвид това, ние сме задължени да предоставяме балансирана и точна информация относно нашите клинични проучвания, базирани на хипотеза, без значение на изхода, за да гарантираме достъпа на лекари и пациенти до информация от клинични изпитвания.