Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Защо да участвам в клинично проучване?

Има голяма полза от участието в клинично проучване:

  • ще ви изследва висококвалифициран медицински персонал или лекари и ще имате достъп до висококачествена грижа;
  • може да сте един от първите, които ще ползват ново лекарство, което още не е излязло на пазара;
  • вашето участие ще бъде от полза за обществото, защото ще даде възможност на учените и фармацевтичните компании да разширят знанията си за различните болести и да разработят нови лекарства.

Какви са недостатъците на това да участвате в клинично проучване?

В някои случаи доброволците или пациентите могат да решат, че няма полза да участват в изследователско проучване, защото:

  • лечението не е ефективно;
  • сте имали нежелани лекарствени реакции;
  • са им приложили плацебо, вместо новото активно лекарство.

Кой може да участва в клинично проучване?

За всяко клинично проучване има точни указания, определящи кой може и кой не може да участва. Тези указания се наричат включващи критерии (фактори, позволяващи на даден човек да се включи в клинично проучване) и изключващи критерии (фактори, които не позволяват на даден човек да участва в клинично проучване).

Примери за критериите са възрастта, полът, минали и настоящи лечения на заболяване, етап или вид на заболяването и т.н. Като оставим настрана включващите критерии, винаги помнете, че вие сте единственият човек, който може да реши дали да участвате, или не.

Как са защитени доброволците или пациентите, взели участие в клинични проучвания?

За съжаление обществеността научава за клиничните проучвания, само когато има проблем, въпреки че по света се провеждат стотици клинични проучвания по всяко време, без да се появяват нежелани лекарствени реакции. Това е така, защото се вземат много мерки, за да се защитят доброволците и пациентите, например:

Институционални отдели по контрол (ИОК) или етични комисии (ЕК)


За да бъдат защитени доброволците и пациентите, участващи в клинични проучвания, подробностите за всички изпитвания трябва да бъдат одобрени от независима етична комисия преди началото на всяко проучване. Етичните комисии преглеждат и дават консултации за това дали предложеното изпитване отговаря на необходимите етични и научни стандарти. Членовете на комисията са абсолютно независими от спонсора на проучването, което означава, че те нямат търговски или друг интерес в него.

Трябва ли да плащате, за да вземете участие в клинично проучване?

Отговорът е категорично не. Никога не би трябвало да ви искат заплащане, за да участвате в проучване. Ако някога ви поискат да платите - откажете.

Новото лекарство или сравнителната терапия се предоставят безплатно и в повечето случаи посещенията, свързани с проучването, както и съответните процедури също не се заплащат.

Освен това обичайно следва да получите компенсация за разходите във връзка с участието ви в клиничното проучване, като пътни разходи, разходи за паркиране и т.н.

Какво трябва да се вземе под внимание в клинично проучване?

Преди да вземете участие в клинично проучване, има няколко неща, които може да обмислите, за да решите дали да продължите, или не.

Най-напред може да поискате да го обсъдите с вашия лекар, със семейството и приятелите си: те може да ви представят алтернативна гледна точка, която да повлияе на решението ви. Също така може да не осъзнаете веднага, че решението ви да вземете участие в клинично проучване може да окаже влияние и върху тяхното ежедневие.

 Може също да искате да обсъдите участието си с вашето дружество за подкрепа на пациенти или с други пациенти, които преди това са участвали в клинични изпитвания.

Може да поискате да прецените дали процедурите, свързани с проучването, ще бъдат приемливи за вас. Например някои проучвания изискват кръвна проба. Не се колебайте да зададете на екипа по клиничното проучване всеки въпрос за който се интерисувате.

Може да се окаже важно да обмислите всички страни на вашето участие, не само тези, свързани със самото лекарство, а и за възможното влияние, което може да окаже върху ежедневието. Например, ще имате нужда от време да посещавате редовно обекта, където се провежда изпитването. Понякога може да се наложи някой друг да ви закара дотам или да се погрижи за децата ви по време на тези посещения.