Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Фаза III

Изпитванията във Фаза III включват много по-голяма група – между няколкостотин и няколко хиляди пациенти за да се определи дали новото лекарство може да се приеме както за безопасно, така и за ефективно при средносрочното и дългосрочното оценяване.

Целите на изпитванията във Фаза III са следните:

  • да се потвърди безопасността и ефикасността на резултатите, получени от изпитванията по време на Фаза II;
  • да се сравни новото лекарство с друго лекарство или плацебо (неактивен вид на новото лекарство) или други стандартни терапии, за да се докаже дали новото лекарство има по-добро действие от неговите алтернативи.

Изпитванията във Фаза III могат да се използват за преценяване на ефикасността и безопасността на новото лекарство, когато се прилага в комбинация с други одобрени лекарства.