Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Фаза I

Изпитванията във Фаза I определят предварително как действа лекарството при хора, помагат за предвиждане на дозировката и ангажират между петдесет и сто здрави доброволци. Изпитванията във Фаза I са кратки и доброволците се наблюдават внимателно в центъра, където се провеждат изпитванията. Основната цел на Фаза I е да се прецени какво е въздействието на изпитваното лекарство върху човешкото тяло – какво се случва с лекарството, след като се разтвори в тялото и как то реагира на лекарството.

Целите на изпитването във Фаза I са следните:

  • да се прецени безопасността на лекарството;
  • да се определят нежеланите лекарствени реакции на лекарството;
  • да се прецени как да се прилага лекарството.