Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Александър

Александър (Холандия)

Винаги ми е било интересно как работи мозъкът. Станах професор по неврофизиология и работих с хора, които страдат от епилепсия. След злополука с колело, когато бях на 61 години, самият аз имам мозъчно увреждане. Претърпях операция на субдурални хематоми в мозъка и в последствие развих епилепсия.  

След като изучавах епилепсията в продължение на десетилетия, за мен бе трудно да приема факта, че сега аз съм пациент, а не доктор. Така разбрах много по-задълбочено как несигурността, свързана с епилепсията, влияе на хората.  

Като представител на пациентите, които страдат от епилепсия, аз споделям моя опит и насърчавам разбирането за това, как да живеем с епилепсия.